Program předmětu KIV/ISZ
Informační systémy ve zdravotnictví
ZS 2017/2018
1. 20.09.2017 Přednáška  Data, informace, znalosti - základní pojmy a vlastnosti
2. 27.09.2017 Cvičení  Zadání semestrální práce, zásady správně připravené prezentace 
3. 4.102017 Přednáška  E-R-A model, entity, relace, atributy
4. 11.10.2017 Cvičení  Analýza dat pro návrh relační databáze
5. 18.10.2017 Přednáška  Informační systémy ve zdravotnictví
6. 25.10.2017 Cvičení  Jednoduché dotazy - QBE
7. 01.11.2017 Přednáška  Bezpečnost a ochrana dat
8. 08.11.2017   rektorské volno
9. 15.11.2017 Cvičení  Dotazy nad více tabulkami
10. 22.11.2017 Zápočet  Prezentace a odevzdání semestrální práce