Program konzultací KIV/ITZK

Informační technologie

1.SKUPINA

ZS 2017/2018

 

Konzultace

Téma

Popis

23.09.2017

Úvod

Organizace předmětu, požadavky na studenty

WEBnet

Orientace v univerzitní počítačové síti, bezpečnost a ochrana dat

Textový procesor

Formátování textu, styly, generování obsahu

03.11.2017

Tvorba prezentací

Zásady, vkládání tabulek a grafických objektů

Textový procesor

Vkládání objektů do textu, odkazy na literaturu

MS Excel

Orientace v prostředí, základní pojmy, adresování

04.11.2017

MS Excel

Operace s tabulkou, standardní funkce, dynamické vzorce

MS Excel

Tvorba grafů

MS Excel

Filtry a řazení