ZÁKLADY INFORMATIKY

KIV/ZI

  • Sylabus předmětu: k dispozici v UIS - STAG

  • Obsah přednášek

  • Program cvičení

  • Studijní materiály
  • Podmínky zápočtu:

  • Podmínky pro absolvování předmětu