Personální obsazení  
 
 
Ing. Miroslav Hromádka UD 001/UD 009 377 634 361
Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc. UL 131 377 634 307
Ing. Petr Martínek, Ph.D. UD 001/UD 009 377 634 361
Ing. Eva Müllerová, Ph.D. UL 131 377 634 191
 
 
 
 
Společná kontaktní adresa: Západočeská univerzita v Plzni
Katedra elektroenergetiky a ekologie
Univerzitní 8
306 14 Plzeň
Společné faxové číslo: 377 634 192
 
 
 
 
Úřední hodiny pro studenty:
Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc.
pondělí: 13:00 – 14:00
úterý: 10:00 – 11:00