Oficiální stránka

Katedry energetických strojů a zařízení

ZÁPADOČESKÁ  UNIVERZITA  V  PLZNI

Fakulta  strojní

             doktorand

 

Ing. Petr Helebrant

       UL 225, č.t. 7491 348

 

 

 

 

 

technici

    Ing. Ivana Mazínová

            UL 232b, č.t. 7491 339

    Sládek Miroslav

            UL 138, č.t. 7491 358

 

Ing. Karel Kocourek

tajemník KKE

UL 232a, č.t. 7491 341

 

   Prof.Ing. Jan Škopek, CSc.

            UL 238a, č.t. 279985

                                7491 345

   Doc.Ing. Jan Vomela, CSc.

            UL 233, č.t. 7491 354 

   Doc.Ing. Michael Maluška, CSc.

            UL 233, č.t. 7491 354

   Doc.Ing. Vladislav Polach, CSc.

            UL 231b, č.t. 7491 352

   Ing. Jan Němec, CSc.

            UL 233b, č.t. 7491 353

   Ing. Norbert Weber

            UL 223b, č.t. 7491 347

   Ing. Jan Bielko

            UL 233b, č.t. 7491 353

 

 

 

Oddělení tepel., jaderných

 a alternativních zařízení

 vedoucí oddělení TJAZ

Ing. Jan Bielko

            UL 233b, č.t. 7491 353

 

    Prof.Ing. Radim Mareš, CSc.

UL 223a, č.t. 7491 346

    Ing. Karel Kocourek

            UL 232a, č.t. 7491 341

    Ing. Jiří Polanský

            UL 232a, č.t. 7491 341

    Ing. Izadin Razzak, CSc.

            UL 222, č.t. 7491 336

    Ing. Miroslav Kokeisl, CSc.

            UL 223b, č.t. 7491 347                     

 

Sekretariát

    Černá Jana

            UL 238b, č.t. 279986

                                 7491 344

 

Oddělení mechaniky tekutin

a termomechaniky

vedoucí odd. MTT

  Prof.Ing. Jiří Linhart, CSc.

            UL 222, č.t. 7491 337

 

Doc.Ing. Jan Vomela, CSc.

vedoucí KKE

UL 233, č.t. 7491 354

 

Prof.Ing. Jiří Linhart, CSc.

zástupce vedoucího KKE

UL 222, č.t. 7491 337

 

Akademičtí funkcionáři FS

-pracovníci katedry KKE

 

Prof.Ing. Jan Škopek, CSc.

proděkan fakulty strojní

UV 205, č.t. 271759

                                    7491 636,645,646

 

Prof.Ing. Radim Mareš, CSc.

proděkan fakulty strojní

UV 211, č.t. 7491 632,645,646