Projekty

Zde najdete informace o kvalifikačních pracech které jsem vedl, o projektech které právě probíhají a na kterých pracuji nebo témata ke kterým bych se rád dostal a mohou sloužit jako zdroj budoucích diplomových a bakalářských prací.