Zadání samostatné práce

Volba zadání

Návrhem zadání se rozumí stručný popis databáze - čeho se týká, jaké údaje v ní budou ukládány a jaká data z ní bude možné získávat. Nemělo by se stát, že například z databáze "Studijní agenda" nebude možné dotazem získat rozvrh studenta a podobně.

Pokyny k realizaci

Pokyny k odevzdání

Hodnocení semestrální práce

Semestrální práce nebude hodnocena body, hodnocení je jen v rovině přijata-nepřijata. Hotové řešení bude s každým probráno na některém z posledních cvičení.