VSS

Tento předmět se zabývá problémem odhadováním a modelováním výkonnosti programových systémů a určováním jejich spolehlivosti. 

Většina informací o předmětu je dostupná na portálu

(do roku 2016 existoval pod zkratkou VSP)