Benchmarkování

Přednáška zaměřená na problémy benchmarkování byla původně určena rozdělena na dvě, ale v minulém roce jsem ji skrátil jen do jednoho přednáškového bloku. Snažím se v ní nastínit možnosti využití existujících benchmarků a základní pravidla pro tvorbu vlastního benchmarku a provedení benchmarkovacího experimentu. Nedílnou součástí je i prezentace a správná interpretace výsledků. Zde najdete odkazy, které by se vám mohli hodit. 

Existující benchmarky

Obvykle lze na jejich stránkách najít nejen benchmark, ale i výsledky pro existující zařízení.