PPEL - Počítačová podpora v elektrotechnice

Starší podklady někdy zmiňují již nepoužívaný SageNotebook, publikované sešity již neexistují.

Příklady ke cvičením - ak. rok 2016/17

   Příklady z jednotlivých rozvrhových akcí konaných v ak. roce 2016/17

Příklady ke cvičením - ak. rok 2013/14

   pouze diary (text z příkazového okna MATLABu) k 5. cvičení

Příklady ke cvičením - ak. rok 2012/13

   13. cvičení:

   LTspice

   12. cvičení:
   Na 12. cvičení se píše 3. test z tvorby výpočetních aplikací (25 bodů):
           – teoretická část (14 bodů) + praktická část (11 bodů)
           - z testu nutno získat více než 12 b. - viz podrobnější informace http://portal.zcu.cz (Courseware).
           - neomluvená neúčast = 0 bodů

   2. až 11. cvičení:

   diary (text z příkazového okna MATLABu) a M-file z MATLABu

   http://edison.fel.zcu.cz - příklady ze cvičení - viz publikované sešity: Sroubova_Lenka_cislo_cviceni_cas_cviceni

   Na 8. cvičení se píše 2. test ze základů tvorby výpočetních aplikací (10 bodů).

   Na 5. cvičení se píše 1. test z elementárních základů tvorby výpočetních aplikací (10 bodů).

   2. cvičení:
   http://edison.fel.zcu.cz - příklady ze cvičení - viz publikované sešity: Sroubova_Lenka_cislo_cviceni_cas_cviceni
   Příklady ze cvičení: Po 12.-13. hod.: diary z MATLABu

   1. cvičení:
   Návod na připojení k disku H z domova
   První krůčky po výpočetním prostředí ZČU

Příklady ke cvičením - ak. rok 2011/12

   13. cvičení:
   Příklady ze cvičení: po 10.-11. hod.: M-file z MATLABu a LTspice - příklady
   Příklady ze cvičení: po 12.-13. hod.: M-file z MATLABu a LTspice - příklady
   Příklady ze cvičení: čt 09.-10. hod.: M-file z MATLABu a LTspice - příklady

   12. cvičení:
   Na 12. cvičení se píše 3. test z tvorby výpočetních aplikací (25 bodů):
           – teoretická část (14 bodů) + praktická část (11 bodů)
           - z testu nutno získat více než 12 b. - viz podrobnější informace ke způsobu hodnocení.
           - neomluvená neúčast = 0 bodů

   Příklady ze cvičení: po 10.-11. hod.: M-file z MATLABu
   Příklady ze cvičení: po 12.-13. hod.: M-file z MATLABu

   11. cvičení:
   Příklady ze cvičení: po 10.-11. hod.: M-file z MATLABu
   Příklady ze cvičení: po 12.-13. hod.: M-file z MATLABu
   Příklady ze cvičení: čt 09.-10. hod.: M-file z MATLABu

   10. cvičení:
   Příklady ze cvičení: po 10.-11. hod.: M-file z MATLABu
   Příklady ze cvičení: po 12.-13. hod.: M-file z MATLABu
   Příklady ze cvičení: čt 09.-10. hod.: M-file z MATLABu

   9. cvičení:
   Příklady ze cvičení: po 10.-11. hod.: M-file z MATLABu
   Příklady ze cvičení: po 12.-13. hod.: M-file z MATLABu
   Příklady ze cvičení: čt 09.-10. hod.: M-file z MATLABu

   8. cvičení:
   diary (text z příkazového okna MATLABu)
   Příklady ze cvičení: po 10.-11. hod.: M-file z MATLABu
   Příklady ze cvičení: po 12.-13. hod.: M-file z MATLABu
   Příklady ze cvičení: čt 09.-10. hod.: M-file z MATLABu

   2. a další cvičení:

   http://edison.fel.zcu.cz - příklady ze cvičení - viz publikované sešity: Sroubova_cislo_cviceni_cas_cviceni

   1. cvičení:
   Návod na připojení k disku H z domova
   První krůčky po výpočetním prostředí ZČU

Příklady ke cvičením - ak. rok 2010/11

   Některé publikované sešity, zmiňované níže, bohužel již nejsou na serveru edison k dispozici

   13. cvičení:
   Udělování zápočtů všem, kteří splní podmínky - viz informace ke způsobu hodnocení.
   Příklady ze cvičení: čt 9.-10. hod.: M-file z MATLABu, LTspice
   Příklady ze cvičení: čt 5.-6. hod.: M-file z MATLABu, LTspice

   12. cvičení:
   2. test z tvorby výpočetních aplikací (20 bodů)
           – teoretická část (12 bodů) + praktická část (8 bodů)
           - z testu nutno získat více než 10 b. - viz podrobnější informace ke způsobu hodnocení.
           - neomluvená neúčast = 0 bodů
   Příklady ze cvičení: čt 5.-6. hod.: LTspice

   11. cvičení:
   Příklady ze cvičení: čt 9.-10. hod.: M-file z MATLABu
   Příklady ze cvičení: čt 5.-6. hod.: M-file z MATLABu

   10. cvičení:
   Příklady ze cvičení: čt 9.-10. hod.: M-file z MATLABu
   Příklady ze cvičení: čt 5.-6. hod.: M-file z MATLABu

   9. cvičení:
   Příklady ze cvičení: čt 9.-10. hod.: http://edison.fel.zcu.cz - viz publikované sešity: Sroubova_9_cviceni
   Příklady ze cvičení: čt 5.-6. hod.: M-file z MATLABu

   8. cvičení:
   Příklady ze cvičení: http://edison.fel.zcu.cz - viz publikované sešity: Sroubova_8_cviceni
   pokračování v MATLABu - diary - komentovaný výpis z příkazového okna
   a M-file z MATLABu

   7. cvičení:
   Příklady ze cvičení: http://edison.fel.zcu.cz - viz publikované sešity: Sroubova_7_cviceni
   pokračování v MATLABu - diary - komentovaný výpis z příkazového okna

   6. cvičení:
   Příklady ze cvičení: http://edison.fel.zcu.cz - viz publikované sešity: Sroubova_6_cviceni
   1 .test – elementární základy tvorby výpočetních aplikací (15 bodů) - neomluvená neúčast = 0 bodů

   5. cvičení:
   Příklady ze cvičení: http://edison.fel.zcu.cz - viz publikované sešity: Sroubova_5_cviceni
   Úkol - řešení soustavy rovnic
   Řešení úkolu: http://edison.fel.zcu.cz - viz publikované sešity: Sroubova_reseni_ukolu_z_5_cviceni

   4. cvičení:
   Příklady ze cvičení: http://edison.fel.zcu.cz - viz publikované sešity: Sroubova_4_cviceni

   3. cvičení:
   Příklady ze cvičení: http://edison.fel.zcu.cz - viz publikované sešity: Sroubova_3_cviceni
   Úkol - práce s vektory a maticemi
   Řešení úkolu: http://edison.fel.zcu.cz - viz publikované sešity: Sroubova_reseni_ukolu_z_3_cviceni

   2. cvičení:
   Příklady ze cvičení: http://edison.fel.zcu.cz - viz publikované sešity: Sroubova_2_cviceni
   Úkol - práce s vektory a maticemi
   Řešení úkolu: http://edison.fel.zcu.cz - viz publikované sešity: Sroubova_reseni_ukolu_z_2_cviceni

   1. cvičení:
   http://edison.fel.zcu.cz - příklady ze cvičení - viz publikované sešity: Sroubova_1_cviceni
   Návod na připojení k disku H z domova
   První krůčky po výpočetním prostředí ZČU

Příklady ke cvičením - ak. rok 2009/10

   13. cvičení:
   Poslední opakování - graf
   Udělování zápočtů všem, kteří splní podmínky - viz informace ke způsobu hodnocení.

   12. cvičení:
   2. test z tvorby výpočetních aplikací (20 bodů)
           – teoretická část - 14 jednoduchých otázek (15 bodů) + praktická část (5 bodů)
           - z testu nutno získat více než 10 b. - viz podrobnější informace ke způsobu hodnocení.
           - neomluvená neúčast = 0 bodů
   MATLAB - M-file z 12. cvičení - řešení diferenciálních rovnic:
          RLCobvod.m - diferenciální rovnice pro řešení sériového obvodu R,L,C s konstantním zdrojem napětí
          RLC_reseni.m - řešení diferenciální rovnice obvodu dané v m-file RLCobvod.m
          soust_dif_rov.m - soustava diferenciálních rovnic
          reseni_soust_dif_rov.m - řešení soustavy diferenciálních rovnic dané v m-file soust_dif_rov.m
          fce.m - funkce y=sin(x)-x/10 s jedním vstupním a jedním výstupním parametrem, který může být i vektor
          vyhledani_nulove_hodnoty_funkce.m - vyhledání nulové hodnoty (průsečíků s osou x) funkce fce.m, graf
          komentovaný "diary" - př. z Symbolic Math Toolboxu (nadstavba MATLABu pro symbolické výpočty)
   LT spice
          příklady - přechodné jevy v el. obvodech

   11. cvičení:
   MATLAB - M-file z 11. cvičení - řešení diferenciálních rovnic, grafy, řízení běhu výpočtu, logické operátory
          graf_komplex_cis.m - zobrazení komplexních čísel
          RC_dif_rov.m - diferenciální rovnice pro řešení sériového obvodu R,C s konstantním zdrojem napětí
          RC_reseni.m - řešení diferenciální rovnice obvodu dané v m-file RC_dif_rov.m
          fibon.m - Fibonacciho posloupnost, počet prvků zadaný uživatelem, ze souboru Data.txt nebo náhodný
          logické operátory - komentovaný "diary" - logické operátory a jejich užití
   LT spice
          příklad - el. obvod se střídavým zdrojem napětí

   10. cvičení:
   MATLAB - M-file z 10. cvičení - grafy, výpočet integrálu
          prenos_RC.m - grafy s logaritmickou stupnicí na ose x
          prenos_RL.m - grafy s logaritmickou stupnicí na ose x
          kolacovy_graf.m - koláčový (výsečový) graf
          sloupcovy_graf.m - sloupcový graf
          Integral_1.m - výpočet integrálu cos(x) od 0 do 5/2*pi a zobrazení jeho průběhu
          Integral_2.m - výpočet integrálu z funkce sin2x2.m v mezich od 0 do 5 a zobrazení jeho průběhu
   LT spice - systém pro modelování a simulaci elektrických obvodů
          stažení zde: http://www.linear.com/designtools/software/ltspice.jsp
          příklad - el. obvod se stejnosměrným zdrojem napětí

   9. cvičení:
   MATLAB - M-file z 9. cvičení - grafy:
          plosny_graf_prohluben.m - drátový model, stínovaná plocha, vrstevnice a gradient, 3D vrstevnice
          plosny_graf_kopec.m - drátový model, stínovaná plocha, vrstevnice a gradient, 3D vrstevnice
          plosny_graf_ruzne.m - plošný (povrchový) graf a jeho vrstevnice, různé typy grafů
          plosny_graf_ruzne2.m - plošný (povrchový) graf a jeho vrstevnice, různé typy grafů
          log_osy.m - graf s lineární stupnicí a grafy s logaritmickou stupnicí na ose x, na ose y a na osách x,y
          log_spirala.m - graf v polárních souřadnicích

   8. cvičení:
   MATLAB - M-file z 8. cvičení - řízení průběhu výpočtu, 3D grafy:
         odmocnina.m - script počítá n-tou odmocninu z čísla 100, použití cyklu for
         porovnani_vektor.m - zadání vektoru z klávesnice, porovnání prvků s 0, využita funkce porov_vst.m
         porovnani_matice.m - zadání matice z klávesnice, porovnání prvků s 0, využita funkce porov_vst.m
         porovnani_soubor.m - formátovaný výstup matice na obrazovku a do souboru
         paralel.m - výpočet paralelního spojení 2 odporů, funkce se vstupními a výstupními parametry
         vypocet_proudu.m - výpočet proudu, dáno napětí a odpory, využita funkce paralel.m
         plosny_graf_2_okna.m - drátový model, výpočet matice Z pomocí meshgrid a rovněž pomocí cyklu for
         plosny_graf_vrstevnice.m - stínovaná plocha, drátový model, vrstevnice

   7. cvičení:
   M-file ze 7. cvičení - grafy, řízení průběhu výpočtu
         spirala.m - funkce vykreslí prostorovou křivku danou parametrickými rovnicemi příkazem plot3
         spirala_vstup.m - funkce se vstupními parametry vykreslí prostorovou křivku
         spirala_zad.m - funkce vykreslí prostorovou křivku pro zadaná data z klávesnice
         porovnani_cisel.m - funkce porovná 2 čísla zadaná uživatelem z klávesnice, podmíněný příkaz if
         zmensi_zvets.m - funkce upravuje zadané číslo a, dokud se nerovná zadanému číslu b, cyklus while
         pocitej.m - přepínač switch - funkce pro zadaná čísla vypočte jejich součet, rozdíl, součin nebo podíl
         pocitej_stale.m - přepínač switch a nekonečný cyklus while (ukončen break), formátovaný výstup fprintf

   6. cvičení:
   Komentovaný "diary" z 6.cvičení - MATLAB - práce s vektory a maticemi, grafy
   M-file z 6. cvičení:
         kuzelosecky.m - grafy křivek zadaných parametricky
         evolventa.m - graf křivky evolventy zadané parametricky
   1 .test – elementární základy tvorby výpočetních aplikací (15 bodů) - neomluvená neúčast = 0 bodů

   5. cvičení:
   Komentovaný "diary" z 5.cvičení - MATLAB - m-file - script a funkce, polynomy, proložení bodů
   M-file z 5. cvičení:
         prolozeni_bodu_1.m - script - proložení bodů polynomy
         prolozeni_bodu_2.m - script - proložení bodů polynomy, využití hold on / off
         prolozeni_bodu_3_spline.m - script - proložení bodů pomocí spline funkce
         prolozeni_bodu_4_koef.m - funkce - proložení bodů polynomy, zjištění koeficientů polynomu
         prolozeni_bodu_5.m - funkce - proložení bodů
         prolozeni_bodu_6_vstup.m - funkce se vstupními parametry - souřadnice bodů, stupeň polynomu
         usecka_AB.m - funkce - úsečka z bodu A do bodu B, popis grafu - osy, název, text

   4. cvičení:
   Komentovaný "diary" ze 4.cvičení - MATLAB - m-file - script a funkce, polynomy, proložení bodů
   M-file ze 4. cvičení:
         graf.m - script
         secti.m - script
         soucet.m - funkce
         soucet_vst.m - funkce se vstupními parametry
         soucet_vst_strednik.m - funkce se vstupními parametry
         soucet_vst_vyst.m - funkce se vstupními a výstupními parametry

   3. cvičení:
   Komentovaný "diary" z 3.cvičení - MATLAB - vektory a matice, relační operátory, základy tvorby grafů

   2. cvičení:
   Komentovaný "diary" z 2.cvičení - MATLAB - operace s vektory a maticemi
   Návod na připojení k disku H z domova

   1. cvičení:
   Komentovaný "diary" z 1.cvičení - MATLAB - práce s vektory a maticemi
   První krůčky po výpočetním prostředí ZČU

Příklady ke cvičením - ak. rok 2008/09

   12. cvičení:
   MATLAB - M-file z 12. cvičení - řešení diferenciálních rovnic:
          RC_dif_rov.m - diferenciální rovnice pro řešení seriového obvodu R,C s konstantním zdrojem napětí
          RC_reseni.m - řešení diferenciální rovnice obvodu dané v m-file RC_dif_rov.m
          soust_dif_rov.m - soustava diferenciálních rovnic
          reseni_soust_dif_rov.m - řešení soustavy diferenciálních rovnic dané v m-file soust_dif_rov.m
          komentovaný "diary" - př. z Symbolic Math Toolboxu (nadstavba MATLABu pro symbolické výpočty)

   11. cvičení:
   MATLAB - (komentovaný "diary") a M-file z 11. cvičení - funkce v MATLABu, integrály:
          paralel.m - výpočet paralelního spojení 2 odporů
          vypocet_proudu.m - výpočet proudu, dáno napětí a odpory, využita funkce paralel.m
          Integral_1.m - výpočet integrálu cos(x) od 0 do 5/2*pi a zobrazení jeho průběhu
          sin2x2.m - pro vstupní hodnoty x vrací vypočtené funkční hodnoty (sin(x.^2)).^2
          Integral_2.m - výpočet integrálu z funkce sin2x2.m v mezich od 0 do 5 a zobrazení jeho průběhu
   LabView
          01.Signal_Generator_empty.vi
          02.Signal_Int+Der_empty.vi
          03.UI_2xLED_empty.vi
          04.Signal_FFT_empty.vi
          Temperature.exe

   10. cvičení:
   MATLAB - M-file z 10. cvičení - grafy, řízení běhu výpočtu, logické operátory:
          plosny_graf_ruzne.m - plošný (povrchový) graf a jeho vrstevnice, různé typy grafů
          plosny_graf_ruzne2.m - plošný (povrchový) graf a jeho vrstevnice, různé typy grafů
          prumer_z_predchozich_2_r_matice.m - data náhodná nebo ze souboru data.txt nebo zadaná uživatelem

   9. cvičení:
   MATLAB - M-file z 9. cvičení - grafy:
          kolacovy_graf.m - koláčový (výsečový) graf
          sloupcovy_graf.m - sloupcový graf
          log_osy.m - graf s lineární stupnicí a grafy s logaritmickou stupnicí na ose x, na ose y a na osách x,y
          prenos.m - grafy s logaritmickou stupnicí na ose x
          graf_komplex_cis.m - zobrazení komplexních čísel
          log_spirala.m - graf v polárních souřadnicích
          spir.m - vykreslení křivky v prostoru

   8. cvičení:
   MATLAB - M-file z 8. cvičení - řízení průběhu výpočtu, 3D grafy:
          porovnani_1.m - výstup - přeměna čísla na řetězec
          porovnani_2.m - výstup - fprintf - formátovaný výstup
          porovnani_vektor.m - zadání počtu prvků ve vektoru a prvků vektoru z klávesnice
          porovnani_matice.m - zadání počtu řadků a sloupců matice a prvků matice z klávesnice
          porovnani_soubor.m - výpis matice do souboru
          spirala.m - prostorová křivka
          plosny_graf_2_okna.m - drátový model, výpočet matice Z pomocí meshgrid a rovněž pomocí cyklu for
          plosny_graf_vrstevnice.m - stínovaná plocha, drátový model, vrstevnice
          plosny_graf_prohluben.m - drátový model, stínovaná plocha, vrstevnice a gradient, 3D vrstevnice
          plosny_graf_kopec.m - drátový model, stínovaná plocha, vrstevnice a gradient, 3D vrstevnice

   7. cvičení:
   MATLAB - M-file ze 7. cvičení - řízení průběhu výpočtu, m-file - script, funkce v MATLABu:
          Prolozeni_bodu.m - script
          Odmocnina.m - cyklus for - script
          Zmensovani.m - cyklus while - script
          Porovnani_cisel_0.m - podmíněný příkaz if - script
          Porovnani_cisel_1.m - podmíněný příkaz if (včetně elseif) - script
          Porovnani_cisel_2.m - podmíněný příkaz if - funkce se vstupními parametry
          Porovnani_cisel_3.m - podmíněný příkaz if - funkce se vstupními a výstupními parametry
          Porovnani_cisel_4.m - podmíněný příkaz if - funkce s výstupem, data zadává uživatel z klávesnice
          Porovnani_cisel_5.m - podmíněný příkaz if - script, data zadává uživatel z klávesnice
          Pocitej.m - přepínač switch - script
          Pocitej_stale.m - přepínač switch a nekonečný cyklus while (ukončen break) - script
          Graf_spirala.m - spirala - prostorová křivka - script

   6. cvičení:
   MATLAB - (komentovaný "diary" z 6.cvičení) - ve formátu pdf včetně obr. - polynomy, proložení bodů

   5. cvičení:
   MATLAB - (komentovaný "diary" z 5.cvičení) - vektory a matice, relační operátory, základy tvorby grafů

   4. cvičení:
   MATLAB - (komentovaný "diary" ze 4.cvičení) - operace s vektory a maticemi

   3. cvičení:
   MATLAB - (komentovaný "diary" ze 3.cvičení) - práce s vektory a maticemi

   2. cvičení:
   MS Excel - soustava rovnic, četnost, řídící buňka, způsoby adresování buňky, komplexní čísla
   Jehlicnany.doc - text k úkolu ve Wordu

   1. cvičení:
   MS Word - Styly a formátování
   První krůčky po výpočetním prostředí ZČU

Příklady ke cvičením - ak. rok 2006/07

   1.cvičení - MS Word - Styly a formátování
   2.cvičení - MS Excel
   3.cvičení - MATLAB (komentovaný "diary" z MATLABu)
   4.cvičení - MATLAB (komentovaný "diary" z MATLABu)
   5.cvičení - MATLAB (komentovaný "diary" z MATLABu)
       grafy ke 3 příkladům z 5. cvičení
   6.cvičení - MATLAB (komentovaný "diary" z MATLABu)
      m-file ze 6. cvičení:
          magic_fce.m
          porovnani_cisel.m
          pocitej.m
          sincos.m
          sincos_vstup.m
          sincos_vstup_vystup.m
          sincos_zad_vystup.m
          prolozeni_dat.m
      grafy k jednotlivým m-file
   7.cvičení - MATLAB (komentovaný "diary" z MATLABu)
      m-file ze 7. cvičení:
          sincos_osetr_zad.m
          krivky.m
          kuzelosecky.m   (kružnice, elipsa, parabola, hyperbola v jednom grafu pomocí hold on)
          kuzelosecky_zvlast.m   (tytéž křivky v jednom grafickém okně rozděleného na 4 části pomocí subplot)
          spirala.m
   8.cvičení - MATLAB
      m-file z 8. cvičení:
          prolozeni_bodu.m    -    proložení bodu s využitím hold on
          kolacovy_graf.m
          sloupcovy_graf.m
          plosny_graf.m    -    drátový model, stínovaná plocha
          plosny_graf_prohluben.m    -    drátový model, stínovaná plocha, vrstevnice a gradient, 3D vrstevnice
          plosny_graf_kopec.m    -    drátový model, stínovaná plocha, vrstevnice a gradient, 3D vrstevnice
          plosny_graf_vrstevnice.m    -    stínovaná plocha, drátový model, vrstevnice
      grafy k jednotlivým m-file
   9.cvičení - MATLAB (komentovaný "diary" z MATLABu)
      m-file z 9. cvičení:
          plosny_graf_vse.m    -    různé typy plošných grafů, vrstevnice a zobrazení gradientu
          plosny_graf_vse2.m    -    různé typy plošných grafů, vrstevnice, zobrazení gradientu a normál k ploše
          log_spirala.m    -    graf v polárních souřadnicích
          graf_komplex_cis.m    -    zobrazení komplexních čísel
          log_osy.m    -    grafy s logaritmickými stupnicemi
          prenos.m
          plosny_graf_matice.m    -    výpočet matice Z pomocí meshgrid a rovněž pomocí cyklu for
   10.cvičení - MATLAB (komentovaný "diary" z MATLABu)
      m-file z 10. cvičení:
          zadavani_matice.m    -    vytvoří ze sloupců matice sloupcový vektor a najde v něm 2. největší prvek
          prumer_z_predchoziho.m    -    vytvoří matici, jejíž každý prvek je průměrem z 2 prvků ležících nad ním
          ctverc_matice.m    -    danou čtvercovou matici změní tak, že prvky v pásech okolo diagonál nahradí 0
          spir.m    -    vykreslení křivky v prostoru
          plosny_gr.m    -    vykreslení prostorového plošného grafu (drátěný model)
    11.cvičení - MATLAB (komentovaný "diary" z MATLABu)
      m-file z 11. cvičení:
          Integral_1.m    -    výpočet integrálu cos(x) od 0 do 5/2*pi a zobrazení jeho průbehu
          sin2x2.m    -    pro vstupní hodnoty x vrací vypočtené funkční hodnoty (sin(x.^2)).^2
          Integral_2.m    -    výpočet integrálu (sin(x.^2)).^2 v mezich od 0 do 5 a zobrazeni jeho průběhu
          RLobvod.m    -    diferenciální rovnice pro řešení seriového obvodu R,L s konstantním zdrojem napětí
          RL_reseni.m    -    řešení diferenciální rovnice obvodu dané v m-file RLobvod.m
          RLCobvod.m    -    dif. rovnice 2. řádu pro řešení seriového obvodu R,L,C s konstantním zdrojem napětí
          RLC_reseni.m    -    řešení soustavy dif. rovnic (dif. rov. 2. řádu) obvodu dané v m-file RLCobvod.m
          usecka.m    -    vykreslení úsečky v prostoru z bodu [0,0,0] do bodu [1,2,3]
   12.cvičení - LabView
          Základní informace o LabView (prezentace v PowerPointu)
          Příklady (prezentace v PowerPointu)
          Program_01_ExpressVI_7.1.vi
          Program_02_Signal.Manipulation_7.1.vi

Další příklady

   Komentované příklady z MATLABu
   Příklady z MS Excelu

 

Přeji všem mnoho úspěchů při studiu.
L. Š.

 

Tyto stránky jsou aktualizovány velmi nepravidelně :-)

ZCU

Lenka Šroubová

            Pište!   lsroubov@kte.zcu.cz        Volejte!   377 63 46 23

FEL

Kontakt

Výuka:

   PPEL
   Počítačová podpora
   v elektrotechnice

   PED
   Prostředky pro zpracování
   elektrotechnické dokumentace

   PNZ
   Počítačový návrh
   elektrotechnických zařízení

   TEMP
   Teorie elektromagnetického pole

   UE
   Úvod do teoretické
   elektrotechniky

   YTE1
   Teoretická elektrotechnika 1

   YTE2
   Teoretická elektrotechnika 2

   ZPE
   Základy programování
   pro elektrotechniku

   Certifikátový program KTE
   Modelování
   v elektrotechnice

Odkazy

    >>>