Otmíčská hora

        PP Otmíčská hora byla vyhlášena chráněným územím 17. dubna 1986 ONV Beroun. Toto území bylo zřízeno k ochraně teplomilné květeny skalních stepí a lesních porostů s hájovou vegetací na diabasu. Ze vzácných a typických rostlin této lokality jsou to například Anemone ranunculoides (sasanka pryskyřníkovitá), Anthericum liliago (bělozářka liliovitá), Festuca pallens (kostřava sivá), Ficaria verna (orsej jarní), Primula veris (prvosenka jarní), Pulsatilla pratensis subsp. bohemica (koniklec luční český) nebo Veronica prostrata (rozrazil rozprostřený) a další.
 

Pulsatilla pratensis subsp. bohemica Primula veris Veronica prostrata Anthericum liliago

Oblast byla využívána už od pravěku, například v době eneolitu zde bylo situováno výšinné sídliště, které se následně využívalo v pozdním halštatu až do raného středověku. Dodnes je zde patrné opevnění v podobě valů, které byly vybudovány z kamene.

V severozápadní části PP Otmíčská hora se nachází bývalý diabasový lom.


Chráněné území je součástí stejnojmenného kopce, který údajně vznikl výronem lávy puklinou ve dně pravěkého moře v období ordoviku, čímž následně došlo ke granulaci roztaveného čediče, tzv. diabasu. Lokalita je tvořena převážně diabasovými tufy. Dále se zde vyskytují břidlice, které nejsou vůči zvětrávání zdaleka tak odolné jako diabasové tufy. Geomorfologicky se řadí PP Otmíčská hora do Hořovické pahorkatiny a oblasti Barrandien. Sopečné horniny na mapovaném území určují jak zvláštní ráz pahorku tak i druhovou rozmanitost zdejší květeny.Co roste na skalní stráni a v lese?