Katedra průmyslového inženýrství a managementu, Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni

Mirek Malaga

Kontakt

email: malaga@kpv.zcu.cz
místnost: UK 318
tel.: 8457

Konzultační hodiny

ZS 2020/2021: úterý 9:15 - 10:30

Předměty

Zimní semestr

Počítačová podpora ve strojírenství (PPVS)
Praktika z výpočetní techniky (PVT)

Letní semestr

Technická informatika ve strojírenství (TI)
Projektový management ve strojírenství (PRM)
Simulace výrobních systémů a procesů (SVS)

Dětská technická univerzita

DTU_Microbit_programy.zip

HOME Doc. Hořejší   HOME Doc. Kopeček   HOME Ing. Malaga   HOME Dr. Raška   HOME Doc. Ulrych