Katedra průmyslového inženýrství a managementu, Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni

Mirek Malaga

Kontakt

email: malaga@kpv.zcu.cz
tel.: 8489
místnost: UL309

Předměty

Počítačová podpora ve strojírenství (PPVS)
Praktika z výpočetní techniky (PVT)
Technická informatika ve strojírenství (TI)

HOME Doc. Hořejší   HOME Doc. Kopeček   HOME Ing. Malaga   HOME Doc. Ulrych