Prof. Ing. Daniel Mayer, DrSc.

Katedra teoretické elektrotechniky, FEL, ZČU Plzeň
Univerzitní 26
tel.: +420 37763 4633
e-mail: mayer@kte.zcu.cz

Studijní materiály

    Informace o předmětu TE2

    Informace o předmětu TE2K

    Informace o předmětu DET

    Informace o předmětu EDEEE+