HOME

Na této stránce najdete pár základních informací o mé osobě.


Narodil jsem se v roce 1985 v Lounech
V letech 1998 až 2005 jsem navštěvoval Gymnázium Žatec a následně jsem nastoupil na Fakultu aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, obor Softwarové inženýrství. Bakalářské studium jsem dokončil v roce 2008, navazující magisterské studium pak v červnu 2011. Od září 2011 jsem nastoupil studium doktorského studijního programu Inženýrská informatika.

V současné době učím cvičení přemětu KIV/ZI v zimním semestru a cvičení předmětu KIV/ZIS v letním semestru. Můj výzkum je zaměřen na problematiku sumarizace textů, konkrétně multidokumentová kontrastivní sumarizace.