KIV/ZI

Zápočet

Testy se budou psát 3. 12. a 4. 12. 2012 v době přednášek.
Na jeden z termínů se musíte zapsat, viz Portál -> Moje studium -> Zápis na termíny.

Plán cvičení:

TýdenTéma
1.Úvodní cvičení - Registrace uživatelských kont
2.WEBnet - Orientace v univerzitní počítačové síti
Prezentace 1. a 2. cvičení
3.MS Excel - Základní pojmy, adresování
Prezentace 3. cvičení
4.MS Excel - Opakování, Vzorce, Funkce
Prezentace 4. cvičení
Příklady na funkce
5.MS Excel - Tvorba grafů
6.MS Excel / MS Word - Spolupráce s jinými aplikacemi, tvorba dokumentu s obrázky, tabulkami a matematickými výrazy
7.MS Excel - Filtry
Prezentace 7. cvičení
Cvičná tabulka
8.MS Excel - Maticové vzorce, Souhrny
Prezentace 8. cvičení
9.MS Excel - Databázové operace
10.MS Excel - Kontingenční tabulka, opakování před testem
Převody číselných soustav
Ukázka testu
Příklady na funkce
Příklady na funkce - řešení
11.MS Excel- Souhrnný příklad
12.MS Excel - Příklad pro samostatnou práci
13.Zápočtový týden - Konzultace

Další informace naleznete na home.zcu.cz/~krutisov nebo na Courseware.