. . .

ORGANIZÁTOŘI

. . . . . . . .

ÚVOD

MÍSTO KONÁNÍ

PŘÍSPĚVKY

REGISTRACE

PROGRAM

PARTNEŘI

FAQ

KONTAKT

 
  Novinky |

Vážené dámy, vážení pánové,

Katedra technologie obrábění ve spolupráci s partnery konference pořádá již po čtvrté mezinárodní konferenci „Strojírenská technologie – Plzeň 2011“. Cílem konference je seznámit nejširší odbornou veřejnost s nejnovějšími poznatky a vývojem v oblastech metrologie, zabezpečování jakosti ve strojírenské výrobě, technologie obrábění, technologické přípravy výroby a automatizace (viz. hlavní témata konference).

Podstatou konference je postupně vytvořit na Západočeské univerzitě v Plzni, ve městě s bohatou strojírenskou tradicí díky podnikům HOFMEISTER, GUHRING a ŠKODA a bouřlivým rozvojem technologického parku v těsném sousedství univerzity, tradici pravidelně konaných mezinárodních konferencí vysoké úrovně.

Jsem si vědom, že v současné době význam konferencí upadá a proto jsme se zavázali inovovat program konference za účelem zvýšení spokojenosti všech zúčastněných stran. Z hlediska účastníků konference předpokládáme na aktivní straně přednášející manažery a odborníky z partnerských a dalších firem, odborníky z vysokých škol a výzkumných pracovišť, na straně druhé účastníky z řad studentů a doktorandů, dále pak akademické a výzkumné pracovníky a v neposlední řadě veřejnost z praxe.

Stejně jako předchozí ročníky, také 25.-26. ledna 2011 se konference uskuteční v areálu Purkmistr v Plzni Černicích. Proto pevně věříme, že prostředí moderní přednáškové síně přispěje k celkové pohodě celé akce.


Jménem všech organizátorů Vás srdečně zve

Vedoucí katedry technologie obrábění
Ing. Jan Řehoř, Ph.D.


Konference je konána pod záštitou rektora ZČU v Plzni Doc. Ing. Josefa Průši, CSc.

a děkana Fakulty strojní ZČU Doc. Ing. Jiřího Staňka, CSc.

 

Hlavní cíle konference:


• Představit vědecké práce
• Navázat kontakty
• Umožnit diskuse
• Získat zkušenosti

 

Vědecký výbor konference

.

Hlavní témata konference

.

Čestní hosté konference

.

 

www.kto.zcu.cz  | © KTO 2010