Výpočet zbytkové životnosti transformátoru

Technické parametry stroje:
název XXXXXXXXXXX
výkon XX MVA
převod XX/XXX
spojení XXX
X X
X X
X X

Sledované parametry:
  • teplota 1
  • teplota 2
  • teplota 3
  • napětí
  • proud
  • ČV
  • ???

"Koeficient stárnutí":
96 %

Aktuální zbytková životnost:
29 let 362 dnů 231 minut

pokus pokus pokus