Úvod

Název Nadnárodní besídka
Typ školy
Ročníky 8.-9.
Průřezové téma Multikulturní výchova
Vzdělávací oblasti Cizí jazyk, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět,
Výchova k občanství, Etická výchova
Cíl prohloubit u žáků povědomí o menšinových kulturách v ČR, rozvinout schopnosti spolupráce a komunikace, zlepšit organizační schopnosti