Metodické pokyny

Nejdůležitější věcí, na kterou je při plnění tohoto WebQuestu třeba myslet, je bezpečí žáků při jeho plnění. Je proto zapotřebí zajistit, aby se žádný z nich nepotuloval bez doprovodu zodpovědné dospělé osoby v nebezpečných místech. Roli doprovodu si v ideálním případě rozdělte s rodiči vašich žáků.

Kvůli náročnosti třetí a čtvrté části úkolu bude třeba, aby se na WebQuestu částečně podíleli i rodiče dětí. Je proto nutné, aby se spoluprácí souhlasili.

Kvůli časové náročnosti úkolu není možné, aby na něm žáci pracovali v průběhu výuky. Většina práce proběhne proto mimo školní dobu.