Postup

1. Sestavení týmu (cca 10 min)

V počáteční fázi si najdi 2-4 spolužáky tak, abyste ve výsledku tvořili 3-5 členné skupiny. Je vhodné sestavit skupiny tak, aby v každé byl alespoň někdo, kdo bude ovládat jazyky, dále někdo, kdo zvládá práci s PowerPointem, někdo se zkušenostmi s prací s informacemi a v neposlední řadě také schopný organizátor.

2. Zpracování otázek (cca 30 min)

Ve druhé fázi se celá skupina sejde a dohodne se na vhodných otázkách k rozhovoru.

Pokud potřebuješ tipy, jak vést rozhovor, možná je najdeš tady.

Zde máš k dispozici seznam některých otázek, které bys mohl svému člověku položit. Řídit se jimi pochopitelně nemusíš. Fantazii se meze nekladou, ber je proto pouze jako inspiraci pro tvůj rozhovor.

3. Zajištění rozhovoru (nelze časově ohraničit)

Ve třetí fázi si najděte s pomocí učitele či rodiče někoho, koho byste zpovídali. Měl by to být někdo, o kom by se dalo říci, že s tebou nesdílí stejnou kulturu. Může jít o cizince, který do tvé země pouze na čas přicestoval, nebo o trvalého imigranta. Může však jít také o potomka imigrantů, a to i velmi vzdáleného. Jediné, co musí platit, je to, že s tebou nebude sdílet identickou kulturu. Pokud si nevíš rady, nebo si nejsi jistý, zda máš na mysli vhodného člověka, požádej o pomoc svého učitele. Hlavně pamatuj na to, že se nesmíš vystavovat žádnému nebezpečí, proto se bez souhlasu učitele a rodičů a především doprovodu dospělé osoby do ničeho nepouštěj!

Zde se můžeš podívat, jaké různé menšiny v České republice vlastně žijí.

Je také nezbytné, aby s rozhovorem onen člověk souhlasil! Někteří lidé s tím souhlasit nemusí, ale neztácej naději. Pokud budeš slušný, jistě se s tebou o spoustu informací podělí! Domluvte se na schůzce či schůzkách tak, aby to všem zúčastněným vyhovovalo. Zároveň si zajistěte vše pro grafickou podporu výsledné prezentace, a to v podobě např. fotografií, které v průběhu pořídíte, nebo materiálů, které vám váš člověk bude ochoten poskytnout.

4. Vlastní rozhovor (nelze časově ohraničit)

V této fázi se všichni sejdete a budete naslouchat výpovědi člověka, se kterým jste se předem dohodli a vše pečlivě zapisovat. I když by k rozhovoru stačil pouze jeden člen tvé skupiny, je vhodné, aby se této fáze účastnili všichni, jelikož dojmy by měly být u všech členů stejně bezprostřední, ne až „z druhé ruky“. Je nezbytné, abyste se předem dohodli s vyučujícím ohledně toho, zda je nezbytné, aby s vámi byl přítomen nějaký doprovod.

5. Zpracování informací a Organizace besídky (nelze časově ohraničit)

Přišel čas rozdělit skupinu na dvě části: ZPRACOVATELÉ MÉDIÍ a ORAGNIZÁTOŘI

ZPRACOVATELÉ MÉDIÍ budou mít na starosti roztřízení a zpracování všeho, co jste se při rozhovoru dozvěděli. Ujasněte si, co z toho chcete v prezentaci použít. Jistě jste slyšeli mnoho zajímavých a podnětných informací, ale musíte si uvědomit, že na prezentaci budete mít pouze omezené množství času.

Pokud potřebujete tipy na psaní, podívejte se na typografická pravidla nebo do internetové jazykové příručky.

ORGANIZÁTOŘI mají před sebou úkol, který nebude o nic lehčí. Vaším úkolem je dát se dohromady s orgaizátory z ostatních skupin a společně domluvit, kdy a kde se bude besídka konat. Ideální by byla místnost, v níž bude k dispozici projektor a kterou si můžete zabrat, na jak dlouho potřebujete. Dále musíte dohodnout pořadí prezentací, pozvat všechny hosty a zajistit občerstvení, techniku a rozesazení přítomných.

6. Vytvoření prezentace a Organizace besídky (nelze časově ohraničit)

ZPRACOVATELÉ MÉDIÍ se přesunou k práci na PowerPointové prezentaci, kterou doplní vhodným obrazovým materiáílem.

Zde se můžete podívat na to, jak se taková prezentace dělá.

ORGANIZÁTOŘI pokračují v práci, kterou započali v předchozím bodě.

7. Besídka (celé dopoledne čí odpoledne)

Je na čase uskutečnit besídku a představit všem plody vaší práce! Snažte se soustředit nejen na to, abyste odvedli dobrou práci s vaší prezentací, ale dávejte pozor i na to, co se dozvěděly ostatní skupiny. Bude se vám to hodit v závěrečné reflexi.

Ze všeho nejdůležitější je však pořádně si besídku užít!

8. Závěrečná reflexe (1-2 vyučovací hodiny)

Po skončení besídky se sejděte s ostatními skupinami a pod dohledem učitele si povídejte o tom, co vám tento WebQuest dal, co jste se dozvěděli a jaký celkový přínos to pro vás mělo.