Kdo si nepotřebuje přečíst úvodní komentář k AKVAPu:

       ...      ... návrat zpětKdo si potřebuje přečíst úvodní komentár k AKVAPu:

Vážení studenti,

na katedře KKS každý rok cca od dubna začíná fungovat pro příští šk. rok NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ
  (systém AKVAP - Administrace Kvalifikačních Prací

Nabídka je pak průběžně doplňována o eventuální další témata prací až do září (do začátku zimního semestru v příštím šk. roce). Studenti si tak mohou dle libosti od dubna do září rezervovat (a odrezervovávat) témata prací


Vstup do AKVAPu

Základní přístup do AKVAPu je přes adresu    home.zcu.cz/~nemecl/akvap

(Studenti, kteří jsou již zapsaní v předmětech KKS/BP (BPDM) a KKS/DP (DPDM) mohou do AKVAPu vstupovat též přes Courseware a tam v dotyčném předmětu na stránce "Témata prací").Zaregistrování se v AKVAPu:

Pro vstup do nabídky témat v AKVAPu se student musí nechat zaregistrovat do příslušné skupiny (skupina VSZ-BP, VSZ-DP, DMT-BP, DMT-DP).
(po vstupu se zaregistrovanému studentovi objeví nabídka témat dotyčné skupiny, nezaregistrovanému se objeví chybová hláška)

Zaregistrování student provedete tak, že příslušné kontaktní osobě skupiny pošlete e-mail ze ŠKOLNÍ adresy (...@students.zcu.cz) podle tohoto vzoru:
(školní adresa - aby správce skupiny rychle získal orionský nick studenta)

   Jmenuji se Jan Novák, osobní číslo xxxxxxxxxx , v příštím ak. roce budu ve 3. ročníku Bc. studia na oboru DMT/VSZ (nehodící se vymažte!) a prosím zaregistrovat do nabídky témat bakalářek (AKVAP) pro příští ak. rok.
  nebo:
Jmenuji se Jan Novák, osobní číslo xxxxxxxxxx , v příštím ak. roce budu v 2. ročniku Mgr. studia na oboru DMT/VSZ (nehodící se vymažte!) a prosím zaregistrovat do nabídky témat diplomek (AKVAP) pro příští ak. rok..

Kontaktní osoby skupin jsou:
Skupina VSZ-BP a VSZ-DP:   doc. J.Hlaváč   jhlavac (zavináč) kks.zcu.cz
Skupina DMT-BP a DMT-DP:   doc. L.Němec   nemecl (zavináč) kks.zcu.cz


Poznámky:
1) Proč AKVAP? Studenti si vybírají témata kvalif. práce dříve, než se při zápisu zapíší na předmět KKS/BP(BPDM) a KKS/DP(DPDM), takže Courseware v současné verzi nelze využít. Administrátor skupiny tedy nemá informaci, kteří studenti potřebují mít přístup do nabídky a studenti proto musí o zaregistrování individuálně požádat, jak je uvedeno výše.
(Administrátor skupiny = osoba, která "programuje" studenty do systému, nejčastěji je to současně i kontaktní osoba skupiny)

2) Chce-li student zpracovávat svoje vlastní téma práce, domluví se s o tom s garantem (resp. s kontaktní osobou) skupiny. Po kladném vyřešení je pak toto téma zařazeno do nabídky již se jménem dotyčného studenta. Témata prací v nabídce AKVAPu mohou být formulována jen přibližně, skutečný, přesný název tématu se píše až do formuláře zadání práce na začátku dalšího semestru (v říjnu).

3) Pokud student opakuje ročník a při vstupu do AKVAPu vidí nabídku pro pouze aktuální rok,nikoliv budoucí rok, nejspíše není zaregistrován do příslušné budoucí skupiny a musí se znovu zaregistrovat pro příští rok.

4) Pokud je student zaregistrován ve více skupinách (typicky když opakuje, tak může být zaregistrován ve skupině pro aktuální i budoucí rok), přepínání skupin je v menu při horním okraji obrazovky.

5) Pro úplnost:  AKVAP je lokální databáze na katedře KKS (náhrada "papíru na nástěnce") a není softwarově propojena se školními systémy (PORTÁL, STAG, ...)