Poznámka k opakování tématu bakalářky, diplomky
Dle "Studijního a zkušebního řádu ZČU" není přípustné zpracovávat BP či DP dva roky se stejným zadáním.

V případě, že by si student chtěl v AKVAPu zarezerovat totéž téma jako loni (pokud se to téma v nabídce znovu objeví), musí napřed tuto situaci probrat s garantem skupiny (doc. Hlaváč, doc. Němec) ve smyslu zpracování dotyčného tématu v rámci jiného zadání kvalifikační práce a až poté, tj. se souhlasem garanta, si toto stejné téma může v AKVAPu zerezervovat.---------------------------------------------------------------------------------... na oddělení DMT:

Student, který loni (předloni ...) nedostal zápočet ze zimního projektu KKS/SPBDM, KKS/SPMDM díky tomu, že během zimního semestru tiše, bez půl slova zmizel ze scény
ačkoliv předtím (zbytečnou prací!)

nechť takový student neuvažuje o tom, že by prostřednictvím nějaké pozměněné formulace zadání pokračoval v loňském tématu. (Kdo a proč by se měl lopotit s výrobou nového zadání na totéž téma?)

Takový student si proto v AKVAPu rovnou zarezervuje jiné téma než loni, neb není o čem diskutovat! Jeho loňské téma si eventuálně vybere nějaký jiný student.


... na oddělení VSZ:

  předpokládám podobné pravidlo - upřesnění podá vedoucí odd. VSZ


doc. Němec (KKS)