Cas, kdy nejsem k dispozici:  

Utery 10. 3. 10.30-11 obed