Rekonstrukční modely území lokality Paště

Rekonstrukční modely území byly vytvořeny v roce 2016 v rámci diplomové práce Rekostrukční modely území lokality Paště.

K vytvoření modelů reliéfu byl použit software ArcGIS for Desktop 10. Modely budov byly vytvořeny v programu SketchUp 8.

Paště 1837

Rekonstrukční model lokality v roce 1837. Polohopis vychází z map stabilního katastru, výškopis je rekonstruován z map III. vojenského mapování. Zjednodušený model na ArcGIS Online.

Paště 1937

Rekonstrukční model lokality v roce 1937. Polohopis vychází z map pozemkového katastru, výškopis z pozemkové mapy vojenského újezdu. Zjednodušený model na ArcGIS Online.

Paště 1987

Rekonstrukční model lokality v roce 1987. Polohopis i výškopis vychází z pozemkové mapy vojenského újezdu. Zjednodušený model na ArcGIS Online.

Ondřej Dudáček, 2016.