Vše co jste chtěli vědět o VPN, ale báli jste se zeptat

  • Semestrální práce z předmětu PD
  • Zadání č.4 - Návrh realizace VPN řešení pro KIV
  • Autor: Ondřej Průcha
  • Číslo: A04461
  • E-mail: hustovlas@centrum.cz