Osobní informace

Na této stránce jsou uvedeny základní informace o mé osobě.

Narodil jsem se v roce 1985 v Prachaticích, ve městě, které bývá nazýváno bránou Šumavy. V letech 1998 až 2005 jsem navštěvoval Gymnázium Prachatice a následně jsem nastoupil na Fakultu aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, obor softwarové inženýrství. Bakalářské studium jsem dokončil v červnu 2008, navazující magisterské studium jsem ukončil v červnu 2010. Od září 2010 jsem nastoupil studium doktorského studijního programu Inženýrská informatika.

V současné době učím cvičení přemětu KIV/PPA1 v zimním semestru a cvičení předmětu KIV/PPA2 v letním semestru. Můj výzkum je zaměřen na problematiku distribuovaných systémů, konkrétně na distribuované systémy souborů.