petr pinkas

  KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY  •  FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD  •  ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

 

Vyučované předměty

UPS Úvod do počítačových sítí