petr pinkas

  KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY  •  FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD  •  ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

 

Úvod do počítačových sítí

Semestrální práce

·      Přehled síťového API a příklady

·      Doporučené vzory pro implementaci aplikací klient/server

·      Témata semestrálních prací

·      Prezentace semestrálních prací
    
(termíny pro prezentace nejsou k dispozici)

·      Hodnocení semestrálních prací

Zápočtový test

·      Ukázka testu, resp. několika příkladů

·      Výsledky testu