Stránky 1.A - fyzika
 

Termíny písemných prací

Čtvrtek 22. září 2011 - písemná práce na téma úvod do fyziky (základní veličiny a jednotky SI, vedlejší a odvozené jednotky, převody jednotek, počítání s vektory)