Materiály k výuce na GJVJ ke stažení
 

Úvod do fyziky

Mechanika

Mechanické kmitání a vlnění

Molekulová fyzika a termika

Optika

Elektřina a magnetismus

Fyzika mikrosvěta

Astronomie

Speciální teorie relativity

Nižší Gymnázium