Stránky na ZPS Michala Rešová - ekologie

Co se studentům líbí nebo nelíbí na Plzni

V rámci dotazníku jsme se zaměřili i na názory studentů na ekologickou situaci v Plzni. Zjišťovali jsme, co se studentům líbí nebo nelíbí na Plzni, a co by chtěli popřípadě změnit. Byli jsme překvapeni, kolik toho studenti mají říct k situaci v Plzni. Nejvíce vyzdvihovanou záležitostí byl úklid v ulicích města, jak tedy po různých kulturních akcích, tak zejména normálně přes rok. Většina dotázaných podotkla, v tomto sektoru městských služeb za poslední roky zaznamenala velké zlepšení. Dalším často zmiňovaným kladem byla velká dostupnost MHD. Díky restrukturalizaci MHD a rozšíření o několik linek se stala doprava i z odlehlejších koutů Plzně dostupnější. Vzhledem k tomu, že si jen malý počet studentů může dovolit dojíždět do školy denně autem, se tato změna stala velice vítanou. S tímto úzce souvisí i stavba obchvatů, která efektivně odklání dopravu z centra. V neposlední řadě bylo město chváleno za výsadbu zeleně v centru a jeho následnou údržbu. Přibývá tak „míst k odpočinku“, kde studenti mohou trávit svůj volný čas mezi hodinami, zejména v teplých měsících a být tak v příjemnějším prostředí než je hospoda. Naopak nejvíce kritizován byl nedostatek kontejnerů na tříděný odpad, svoz odpadu, málo cyklostezek a psí výkaly na sídlištích. Studenti si stěžovali na nedostatek kontejnerů na tříděný odpad zejména na Slovanech a v centru města. Někteří přiznali, že než aby „horko těžko“ hledali tříděný odpad, vyhodí raději ať už PET láhev, sklo nebo papíry do smíšeného kontejneru. Není jim to však jedno, většina z nich je jen pro, aby se zvýšil počet kontejnerů na tříděný odpad. Dalším, s tím související problém, je četnost odvozu odpadků. Spousta lidí by ráda třídila, ale když najdete plný kontejner, automaticky vás to nutí vyhodit odpad jinam nebo dělat nepořádek okolo kontejnerů a to se týká nejen kontejnerů na tříděný odpad, ale i na smíšený. Pokud máte štěstí a nebrodíte se v odpadcích, vaše noha s velkou pravděpodobností skončí v psím výkalu. Názory na tuto problematiku byly různé. Někdo vidí pouze bezohlednost majitelů psů, zejména ti, kteří psa nemají. Někdo viní městský obvod, že poplatek 1000 Kč (v Plzni) ročně za psa by měl pokrýt náklady na úklid psích výkalů a ti, kteří psa vlastní a výkaly uklízí, poukazují na fatální nedostatek kontejnerů na exkrementy s hygienickými sáčky. Poslední důležitou věcí, která byla zkritizována, byl nedostatek cyklostezek. Kolo, jako alternativní a zároveň ekologický dopravní prostředek, je mezi studenty oblíbený. Studenti jsou však determinováni malým počtem cyklostezek a proto by mnoho z nich uvítalo zvýšení jejich počtu nebo zajištění bezpečné jízdy pro cyklisty na silnici, jak je tomu zvykem v některých evropských městech.


Úvod Plzeň a třídění

autor
vyhledávač
validátor CSS