Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.
e-mail: skorpil@kee.zcu.cz       místnost: EK 313    telefon: +420 377 63 4349
Ochrana životního prostředí Ekologie a technologie Technika ochrana ovzduší Vodní elektrárny