Úvod

Pracuji jako technik na ZČU, takže se starám o počítače a učebny. Také se podílím na budování a údržbě místní počítačové sítě.
O astronomii se zajímám v podstatě už od školních let, i když zpočátku jsem měl zájmů více, např. modelářství. Postupně ale astronomie jednoznačně zvítězila. Hned od začátku jsem se také pokoušel o fotografování hvězdné oblohy, i když samozřejmě ne příliš úspěšně. Začínal jsem širokoúhlými záběry, pak teleobjektivem, až jsem nakonec postavil Maksutovovu fotokomoru, která zejména svými optickými vlastnostmi výrazně předčila všechny objektivy, se kterými jsem do té doby měl možnost pracovat. Další pokrok ve vybavení nastal v roce 2005, kdy jsem si pořídil digitální zrcadlovku Canon EOS 300D. Po roce jsem z ní vyndal filtr a od té doby již nefotografuji na film. Další zlepšení přišlo s nákupem chlazené CCD kamery a se stavbou 250mm astrografu. Stále větší problémy však přináší rostoucí světelné znečištění oblohy. S tím se snažím bojovat pomocí úzkopásmových filtrů a výjezdy za tmavou oblohou mimo město. Kromě fotografování se také věnuji měření zákrytů hvězd planetkami.
Na těchto stránkách bych rád ukázal, jaké fotografie je možné s určitým přístrojem pořídit a také bych se chtěl podělit o zkušenosti, které se mi dosud podařilo získat.

Libor Šmíd


Domovská stránka Aktualizováno: 25.1.2015