ÚvodDíky globalizaci se dnes všichni setkávají s velkou kulturní rozmanitostí, s lidmi s různým kulturním zázemím a s různými hodnotami. Každá kultura se snaží udržet si své původní kulturní návyky. Někteří jednotlivci jsou velmi citliví na kulturní odlišnosti a trvá jim déle než pochopí jinou kulturu nebo naopak ji ani nikdy nebudou respektovat. Různé kultury se ale dokáží vzájemně obohacovat a díky nim lidé poznávají i jiné dimenze pohledu na život.


Kulturu je možno vidět ve všech formách komunikace. Schopnost efektivně komunikovat s lidmi z jiných kultur má vliv také na pracovní příležitosti a profesionální růst lidí. Snad nejvíce důležité je poznání různých kultur pro lidi pracující v obchodě. Díky vzájemné ekonomické závislosti států a multikulturní společnosti je nutné získat znalosti a praktické dovednosti v komunikaci mezi kulturami. Proto se tato práce zabývá obchodním jednáním a národními zvyklosti. Z kultur jsem si vybrala japonskou kulturu, protože pro Evropany jsou asijské státy a způsob myšlení lidí, kteří v nich žijí velmi dlouho něco zcela odlišného a tajemného.
zpět