Použité zdroje

Bibliografie 1. Černal, E. Savoir - vivre na obchodních cestách. Průvodce světem mezinárodních zvyklostí. Praha: Ekopress, 2003.
 2. Kraemerová, A. Minimum z Japonska. Praha: Olympia, 1997.
 3. Lehmannová, Z. Kulturní dimenze mezinárodních vztahů. Výzkumné studie. Praha: VŠE, 1999.
 4. Lehmannová, Z. Kulturní pluralita v osučasném světě. Praha: VŠE, 2000.
 5. Mikuláštík, M. Komunikační devednosti v praxi. Praha: Grada, 2003.
 6. Mizutani, E. a kolektiv. Japonský management dnes a zítra. Praha: Česká společnost pro jakost, 1998.
 7. Montgomery, M. An Introduction to language and society. 2. vyd. London: Routledge, 1995.
 8. Pronnikov, V. A. Japonci jak je neznáme. Praha: Lidové nakladatelství, 1985.
 9. Použití osobního počítače jednotlivci
 10. Použití internetu jednotlivci
 11. Soukup, V. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál, 2000.
 12. Šroněk, I. Kultura v mezinárodním podnikání. Praha: Grada, 2000.
 13. Vito, J. A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 1999.
Internetové zdroje 1. Neverbální komunikace.[on-line, 20.1.08],http://cs.wikipedia.org
 2. Jak psát web, [on-line]. Dostupný z: http://www.jakpsatweb.cz
 3. Japonsko.http://www.japonsko.tnet.cz
 4. http://www.google.cz
 5. http://www.seznam.cz

zpět