ZávěrMezi národy je velká různost jak v kultuře, tak i v mravech, zvycích, historii a způsobu života. Tyto prvky mají vliv na způsob myšlení a jednání lidí. Platí to i pro obchodní sféru. Po druhé světové válce prodělalo Japonsko těžkou hospodářskou krizi, ale díky rychlému rozvoji obchodování s USA a Evropou začalo od sedmdesátých let rok od roku zvyšovat svůj hospodářský potenciál. Dnes patří Japonsko k největším ekonomickým mocnostem světa, která si uchovává své tradiční zvyklosti.

Mezinárodní obchodní jednání se od jednání s domácími partnery dosti liší. Je ale velkou příležitostí pro zahraniční firmy k získání nejen nových poznatků o cizích zemích, lidech, kulturách, ale především k získání strategického partnera v dnešním globalizovaném světě, který tak firmě pomůže obstát před velkou konkurencí. Mezikulturní komunikace s pochopením jedinečnosti dané kultury jsou tím nejlepším nástrojem k splnění tohoto cíle.


zpět