Studijní materiály a informace pro studenty FEL ZČU

 

Materiály, podklady a informace k předmětům:

 

 

Kontakt:

doc. Ing. František STEINER, Ph.D.
Katedra technologií a měření FEL ZČU v Plzni
Univerzitní 26, 306 14 Plzeň, (kancelář EK 417)
e-mail: steiner@ket.zcu.cz, tel.: 377 634 535
 

Upozornění: Veškeré zde zveřejněné materiály lze používat jen pro účely výuky na ZČU.