The to-date version of my homepage was too obsolette to publish. I will try to create a new one but currently, none is available.

In case you still wish to see the obsolette version, follow this link.

Zdeněk Šustr


Stávající verze mé domovské stránky byla příliš zastaralá. Pokusím se vytvořit novější, ale zatím není k dispozici.

Chcete-li přesto navštívit starou verzi stránek, klikněte na tento odkaz.

Zdeněk Šustr


Created on May 9th 2001 / Vytvořeno 9. května 2001