Sokrates


Antická filozofie.


další stránka

XHTML strict webová stránka pro zisk zápočtu- KIV/ZPS Ověřit dodržení syntaxe