Historie internetu

Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech lidí využívajících Internet je bezproblémová komunikace. internetové vyhledávače

Vznik a vývoj internetu

Internet, který známe dnes a který se stal naším přítelem a pomocníkem, se zrodil počátkem 90. let. Jeho historie je však mnohem složitější. První předchůdce Internetu byl vytvořen v roce 1969 institucí Advanced Research Project Agency (ARPA) pod záštitou Ministerstva obrany USA. Síť byla nazvána ARPANET. Zpočátku byla tvořena pouhými čtyřmi počítači. V roce 1972 k ní bylo připojeno 50 výzkumných a vojenských center. Později se rozdělila na dvě sítě: Arpanet a Milnet (armádní síť). V roce 1981 přibyla síť Bitnet (využita k propojení amerických vysokých a středních škol). Velikým problémem však byla komunikace na mnoha různých platformách. Proto probíhal v této oblasti intenzivní výzkum a jeho výsledkem (v r. 1983) byl protokol TCP/IP, který je používán dodnes. Ačkoliv v polovině 80. let existovalo několik sítí, stále ještě nebyly předmětem zájmu veřejnosti, protože nebyly volně přístupné. V roce 1986 byla vytvořena síť NSFNET. Původně byla určená pro propojení 5ti superpočítačů. Později se však toto řešení ukázalo jako natolik výhodné, že v roce 1990 byla síť Arpanet zrušena a nahrazena právě sítí NSFNET. V roce 1991 nad ní byla vytvořena nová síť NREN.

Vznik dnešního Internetu je datován do roku 1993, kdy Švýcar Tim Berners Lee vymyslel pro atomové fyziky ve švýcarském Bernu nový způsob výměny informací. Tento nový způsob, známý pod zkratkou WWW (World Wide Web), byl startem závodu za zábavou a informacemi na Internetu. Obrovskou výhodou Internetu je, že při prohlížení WWW stránek se nemusíte starat o to, zda informace jsou na počítači v České republice, Kanadě, nebo třeba v Austrálii.

V roce 1994 tedy slavil Internet 25. výročí. Roku 1995 se služba WWW dostává na první místo v počtu přenesených dat. Objevuje se první oficiální špionáž, namířená proti nelegálním výrobcům mobilních telefonů a dalšího elektronického zařízení, vedená americkou tajnou službou prostřednictvím Internetu. Rok 1996 přináší První veletrh Internetové technologie. V současné době se Internet u nás stává stále více součástí běžného života. A to hlavně prostřednictvím elektronické pošty. Dnes je již zcela běžnou záležitostí uvádět na své vizitce též adresu elektronické pošty, vlastní stránky nebo společností, které přístup k Internetu nabízejí.

Fotka Světový internet

Obr. 1: Internet

Historie internetu v České republice

Před rokem 1995 měl o Internetu v naších zeměpisných šířkách ponětí jenom málokdo. Důvodem byla především výrazná absence komerční sféry na tomto poli. To se začíná měnit na přelomu let 1995 a 1996, kdy na trh vstupuje celá řada komerčních poskytovatelů připojení k Internetu. Co bránilo dřívějšímu příchodu komerční scény? Vždyť republika byla v té době k Internetu připojena tři roky! Byl to jeden nezanedbatelný fakt, do této doby totiž trval monopol firmy Eurotel, který se vztahoval mimo jiné i na veřejné služby přenosu dat. Pádem tohoto monopolu na sklonku roku 1995 se otevírá široké pole pro komerční využití Internetu a s tím spojený rozmach. Pro ilustraci je zajímavé uvést meziroční procentuální nárůst počtu uzlů připojených u nás k Internetu. Ten v roce 1995 činil 104% a v následujícím roce dosáhl téměř 105%.

Fotka Schéma sítě Dial Telecom

Obr. 2: Schéma sítě Dial Telecom

V únoru 1997 byla uvedena do provozu dvojice mezinárodních datových okruhů dodaných společností SPT Telecom. Jednalo se o linky Praha - Mnichov a Praha - Stockholm, každá o kapacitě 2 Mb/s. Začátkem srpna byl zahájen provoz dalšího mezinárodního datového okruhu o kapacitě 34 Mb/s Praha - Frankfurt, jež byl dodán firmou Global One Communications. Díky zprovoznění tohoto okruhu se stal CESNET oficiálním členem celoevropského projektu TEN-34. V následujících tří letech se pak zvýšila kapacita mezinárodních linek z původních 2Mb/s na 34Mb/s a kapacita nejdůležitějšího vnitrostátního spoje z 3Mb/s na 155Mb/s. Kromě toho se oddělily původně sdílené linky komerční a akademické sítě.

Google

Seznam internetových vyhledávačů:

Tabulka roků

1962 1972 1987 1994 2009
vzniká projekt počítačového vyzkumu agentury ARPA Ray Tomlinson vyvíjí první e-mailový program vzniká pojem "Internet" Internet se komercionalizuje 1,8 miliardy uživatelů

Zpět na hlavní stránku

Ověřit XHTML 1.0 Strict
Ověřit CSS

Autor

Výpočet