Publikované články

Odráěka The generalization of the Landesman-Lazer condition
Odráěka Solution to a semilinear problem on type II regions
determined by the Fucik spectrum
Odráěka Potential Landesman-Lazer type condition and Fucik spectrum
Odráěka Remark on Duffing equation
Odráěka
Nonlinear Fredholm alternative

Přednášky

Odráěka Věta osedlovém bodu a Fredholmova alternativa