Osobní informace

Na této stránce jsou uvedeny základní osobní informace.

Narodil jsem se v roce 1983 v Sušici, která leží na okraji pohoří Šumava. V letech 1994 až 2001 jsem studoval na Gymnázium Sušice a následně jsem nastoupil na Fakultu aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, obor softwarové inženýrství. Magisterské studium jsem ukončil v červnu 2006 a od září jsem nastoupil studium doktorského studijního programu Inženýrská informatika. Doktorské studium jsem zakončil v listopadu 2009.

V současné době jsem odborným asistentem na Katedře informatiky a výpočetní techniky, kde učím přednášky a 1 cvičení předmětu KIV/JAVA, 1 cvičení předmětu KIV/PPA2, 2 cvičení předmětu KIV/ZIS a přednášky zaměřené na simulace předmětu KIV/VSS. Můj výzkum je zaměřen na problematiku paralelní a distribuované simulace silniční dopravy a testování software.