Materiály na cvičení

Zde naleznete přímé odkazy na materiály (příklady a řešení) na jednotlivá cvičení a případné prezentace ze cvičení (pouze pro studenty studující v Chebu).

Cvičení 1 (27.9.2018) - Registrace uživatelských kont

Cvičení 2 (4.10.2018) - Seznámení se s webovými službami ZČU

Cvičení 3 (11.10.2018) - MS Excel - Základní pojmy, adresování

Cvičení 4 (18.10.2018) - MS Excel - Základní operace s tabulkou, funkce, vzorce