Základy informačních systémů (KIV/ZIS) - semestrální práce

Každý student předmětu KIV/ZIS musí samostatně vypracovat semestrální práci.

Pokyny pro vypracování semestrální práce:

 • Proveďte datovou analýzu a navrhněte strukturu vícetabulkové databáze, v níž se bude vyskytovat alespoň jedna vazba typu M:N.
 • Databázi vytvořte v prostředí MS Access.
 • Navrženou databázi naplňte skutečnými nebo fiktivními daty.
 • Vytvořte v SQL kolekci výběrových dotazů nad databází zahrnující nejméně:
  • dotaz nad jednou tabulkou, s kritériem složeným alespoň ze dvou podmínek
  • dotaz s parametrem
  • dotaz nad více tabulkami s jednoduchým kritériem
  • dotaz s využitím klauzule GROUP BY, příp. HAVING a souhrnné funkce
 • Připravte krátkou (cca 3 minuty) prezentaci projektu v prostředí MS PowerPoint obsahující:
  • formulaci problému
  • 2 x navržený E-R-A model (před rozkladem i po rozkladu vazby M:N)
  • popis tabulek
  • příklad výběrových dotazů v SQL
  • zhodnocení

Odevzdání semestrální práce

 • Důrazně se doporučuje nechat si ERA model zkontrolovat před zahájením samotné práce v MS Access
 • Odevzdání práce je možné (a vhodné) již během semestru, tak aby bylo možné prezentovat odevzdanou práci v posledním týdnu semestru
 • Mezní termín odevzdání 7.6.2019
 • Databázi z MS Access (soubor s příponou .accdb případně .mdb) odevzdejte na portálu pomocí portletu Odevzdávání prací, který je dostupný po přihlášení jak na stránkách předmětu ZIS v Courseware tak i v menu Moje studium
 • Pokyny pro odevzdaní práce přes portál:
  • Portlet pro odevzdání práce lze najít na portal.zcu.cz -> Courseware -> Moje předměty -> KIV/ZIS -> Samostatná práce (v dolní části stránky)
  • Vyberte správný okruh a téma v sekci KIV/ZIS - Prezenční studenti - Okruh: SP - Prezenční - Semestrální práce - prezenční studium, Téma: Cheb, Plzeň - Ing. Tomáš Potužák, Ph.D. - Studenti prezenčního studia Cheb, Plzeň - vedoucí cvičení Ing. Tomáš Potužák, Ph.D.
  • Pokud je třeba se na téma přihlásit (ikonka dveří v pravém horním rohu tématu), přihlaste se
  • Klikněte na tlačítko pro odevzdání práce (ikonka diskety v pravém horním rohu tématu)
  • Vyberte soubor se semestrální prací a odevzdejte ho

Hodnocení

Zápočet bude udělen pouze za samostatně zpracovanou, včas odevzdanou a odprezentovanou (!) úlohu. Ke zkoušce se nepřenášejí žádné body.

Témata semestrálních prací

 1. CUKRÁRNA

  V cukrárně je každému z obsluhujícího personálu přiděleno vždy několik stolů. Cukrárna nabízí hostům výběr horkých i studených nápojů, zákusků a různě kombinovaných zmrzlinových pohárů. Každá objednávka tak může obsahovat i různé druhy z nabízeného sortimentu (menu).

  Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Obsluha, Menu, Stůl, Objednávka

 2. PŮJČOVNA AUT

  Půjčovna nabízí k pronájmu auta různých značek. Zákazník si může vybrat z aut s různými položkami výbavy. Každou zakázku vyřizuje vždy jeden pracovník půjčovny.

  Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Zaměstnanec, Zákazník, Auto, Pronájem auta, Výbava

 3. VOLNÁ MÍSTA

  V jednotlivých lokalitách (krajích) jsou nabízena volná pracovní místa z nejrůznějších profesí spadající do jednoho či více oborů. V oboru se obvykle vyskytuje řada profesí. Pro každou profesi může být nabízeno několik volných pracovních míst. Pracovní místo je spojeno s konkrétním zaměstnavatelem a jsou u něj uvedeny i nejrůznější požadavky, které se týkají např. praxe, jazykových znalostí apod.

  Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Lokalita, Obor, Profese, Pracovní místo

 4. REZERVAČNÍ SYSTÉM (UBYTOVÁNÍ, LETENKY)

  V rezervačním systému je zadán seznam klientů společnosti a komodit, jež daná společnost poskytuje. Klienti si mohou rezervovat dané komodity, předpokládáme, že danou komoditu může rezervovat více klientů (pak nutno udržovat časový sled rezervací). Předpokládáme, že v každém čase se vyřizuje pouze jedna rezervace.

  Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Komodita, Klient, Rezervace, Stav rezervace

 5. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM

  Zákazník zadává objednávku na jeden nebo více produktů z nabídky rozdělené do několika kategorií.

  Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Zákazník, Produkt, Objednávka, Stav objednávky

 6. BANKY

  Každá banka spravuje celou škálu kont (účtů) svých klientů. Klient může mít více kont u jedné banky (různá měna, různý charakter – běžný účet, spořicí účet apod.) a zároveň může mít konta u více bank. K jednomu účtu navíc může mít přístup (podpisové právo) více klientů.

  Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Banka, Konto, Typ konta, Klient

 7. PROVOZ MHD

  Dopravní podnik provozuje několik autobusových, trolejbusových a tramvajových linek MHD. Zaměstnává řidiče, kteří jezdí na různých linkách, ale vždy jen s jedním typem vozidla (např. autobus). Evidence poskytuje informaci o personálním zajištění provozu (obsazení vozidel řidiči) na jednotlivých linkách.

  Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Typ vozidla, Linka, Vozidlo, Řidič

 8. FAKTURAČNÍ SYSTÉM

  Fakturační systém umožňuje vystavit zákazníkovi fakturu na jeden nebo více produktů nebo služeb. Faktura obsahuje informace o dodavateli, bankovním spojení a požadovaných platbách.

  Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Dodavatel, Faktura, Zákazník, Produkt/Služba