Materiály na cvičení

Zde naleznete pouze materiály přímo potřebné na cvičení (např. zadání příkladů apod). Ostatní informace o cvičení a celém předmětu KIV/ZIS najdete na portálu.

Účast na cvičeních není povinná, lze ji však důrazně doporučit. Prezence na cvičeních se bude zaznamenávat.

Cvičení 1 (25.2.2019 - lichý týden, 21.2.2019 - sudý týden)

Cvičení 2 (11.3.2019 - lichý týden, 7.3.2019 - sudý týden)

Cvičení 3 (25.3.2019 - lichý týden, 21.3.2019 - sudý týden)

Cvičení 4 (8.4.2019 - lichý týden, 4.4.2019 - sudý týden)

Cvičení 5 (15.4.2019 - lichý týden, 2.5.2019 - sudý týden)

Cvičení 6 (6.5.2019 - lichý týden, 16.5.2019 - sudý týden)