Materiály na cvičení

Zde naleznete pouze materiály přímo potřebné na cvičení (např. zadání příkladů apod). Ostatní informace o cvičení a celém předmětu KIV/ZIS najdete na portálu.

Účast na cvičeních není povinná, lze ji však důrazně doporučit. Prezence na cvičeních se bude zaznamenávat.

Cvičení 1 (27.2.2017 - lichý týden, 23.2.2017 - sudý týden)

Cvičení 2 (13.3.2017 - lichý týden, 9.3.2017 - sudý týden)

Cvičení 3 (27.3.2017 - lichý týden, 23.3.2017 - sudý týden)

Cvičení 4 (10.4.2017 - lichý týden, 6.4.2017 - sudý týden)

Cvičení 5 (19.4.2017 - lichý týden, 4.5.2017 - sudý týden)

Cvičení 6 (24.4.2017 - lichý týden, 18.5.2017 - sudý týden)