Materiály na cvičení

Zde naleznete pouze materiály přímo potřebné na cvičení (např. zadání příkladů apod). Ostatní informace o cvičení a celém předmětu KIV/ZIS najdete na portálu.

Účast na cvičeních není povinná, lze ji však důrazně doporučit. Prezence na cvičeních se bude zaznamenávat.

Cvičení 1 (12.2.2018 - lichý týden, 22.2.2018 - sudý týden)

Cvičení 2 (26.2.2018 - lichý týden, 8.3.2018 - sudý týden)

Cvičení 3 (12.3.2018 - lichý týden, 22.3.2018 - sudý týden)

Cvičení 4 (9.4.2018 - lichý týden, 5.4.2018 - sudý týden)

Cvičení 5 (23.4.2018 - lichý týden, 19.4.2018 - sudý týden)

Cvičení 6 (7.5.2018 - lichý týden, 3.5.2018 - sudý týden)