Basics of IT Systems (KIV/ZIS) - Practical Lessons Plan

The plan of the practical lessons is as follows (sorry, in czech only):

  1. Úvodní informace. Základní pojmy - tabulka, záznam, ERA model dat. Orientace v prostředí MS Access - ovládání, tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, import dat z jiné aplikace.
  2. Návrh struktury jednoduché databáze. Práce se záznamem, řazení, filtry. Zadání semestrální práce.
  3. Vícetabulková databáze, vazby mezi tabulkami (relace).
  4. Interaktivní forma zadávání dotazů, jednoduché výběrové dotazy.
  5. Tvorba dotazů pomocí SQL – SELECT – FROM – WHERE, GROUP BY, agregační funkce.
  6. Tvorba dotazů pomocí SQL.
  7. Hodnocení semestrálních prací, zápočty.