Termíny prezentací

Zde najdete termíny, kdy můžete prezentovat svoji semestrální práci. Termíny platí pouze pro studenty, kteří mají jako cvičícího Tomáše Potužáka a kteří mají odevzdanou a uznanou semestrální práci. Přihlašujte se prosím standardně přes portál.

Přijďte vždy na začátek konkrétního termínu, prezentace budou probíhat postupně. Termíny jsou rozděleny po 60ti až 90ti minutách, aby nebylo nutné čekat na svou prezentaci příliš dlouho. Délka prezentace je maximálně 3 minuty. Prezentaci přineste na flashdisku. Kvůli nahrávání prezentace a hodnocení je na jednoho člověka vyhrazen celkový čas 5 minut.

Po prezentaci se budou rovnou zapisovat i zápočty, takže (kdo má) indexy s sebou.

Aktuální termíny

Žádné termíny prozatím nejsou pro tento semestr vypsány.

Prošlé termíny

Žádné termíny nejsou zatím tento semestr prošlé.