Na začátku letních prázdnin 10. – 12. Července 2017 se koná na Strojní fakultě Západočeské univerzity v Plzni (ZČU)

LETNÍ ŠKOLA VIRTUÁLNÍ REALITY 2017

Kurz byl vytvořen v projektu „Kvalitní výzkumný tým zaměřený na problematiku řízení životního cyklu výrobku v prostředí digitálního podniku“ financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky pro problematiku virtuální reality (VR) a její použití ve výuce a v průmyslové praxi. Pro studenty středních škol jsou z kurzu VR využity pasáže, které mohou být zajímavé pro ty středoškolské studenty, kteří chtějí poznat základy této problematiky, a kteří si je chtějí prakticky a jednoduše ověřit aktivní prací v 3D prostoru, a to v laboratoři VR na Katedře průmyslového inženýrství a managementu Strojní fakulty ZČU.

Třídenní kurz má za úkol atraktivní formou přiblížit studentům prostředí a prostředky virtuální reality. Student se krátce seznámí s teorií a mimo jiné se naučí pracovat v nástroji, pomocí kterého si vytvoří svůj virtuální svět. Technologie virtuální reality se stala jedním z klíčových nástrojů nejen v práci techniků, ale i např. v umělecké činnosti, v lékařských oborech, při tvorbě her, atd. Další velkou kapitolou VR jsou virtuální prohlídky. Je možné projít existující nebo neexistující, tedy uměle vytvořený svět, např. za účelem rychlého a efektivního poznávání a rozhodování.

Na katedře, kde bude výuka probíhat, je k dispozici laboratoř virtuální reality, kde si student bude moci sám „sáhnout na virtuální prostředí“ a zažije, co to znamená být vtažen a obklopen tímto světem. V rámci praktické části si student společně s lektorem vytvoří vlastní virtuální svět, který si bude moci každý sám v laboratoři VR „projít“.

PŘIHLÁŠKA


        Program letní školy

1.den - 10.7.2017

·         Trocha teorie

Seznámení s pojmem virtuální realita, možnosti ponoření do virtuálního světa, stereoskopická 3D projekce, ovládání a navigace ve virtuálním světě

·         Exkurze do laboratoře virtuální reality

Ukázky 3D projekce, film, interaktivní prohlídky

·         Praxe

Tvorba virtuálního světa pomocí Unity3D

2.den - 11.7.2017

·         Exkurze

Seznámení se s dalším hardwarem pro virtuální realitu: náhlavní displej Oculus Rift, poloprůhledné brýle, 3D scanner.

·         Praxe

Vkládání modelů z Google Sketchup, využití textur (obrázky obalující 3D objekty), tvorba osvětlení, tvorba interaktivních prvků jako např. dveře, pohyblivé části, tvorba terénu

3.den – 12.7.2017

·         Praxe

Tvorba vlastního virtuálního světa, popř. jednoduché 3D hry

·         Laboratoř virtuální reality

Projděte si sami svůj vytvořený virtuální svět

 

 

Výuka je zdarma, každý den bude probíhat od 9.00 do 15.00 na Katedře průmyslového inženýrství a managementu v areálu ZČU na Borských polích. Počet účastníků je omezen vzhledem k omezenému počtu počítačů v laboratoři (12). V případě zájmu, který převýší kapacitu laboratoře, budou zájemci přijati v pořadí došlých přihlášek. Organizační informace budou zaslány týden před zahájením akce na maily všech zúčastněných.

Zájemci o účast na letní škole z řad středoškolských studentů se mohou hlásit do 18.6. 2017 u Ing. Petra Hořejšího, Ph.D. na mailu tucnak@kpv.zcu.cz nebo u ing. Jiřího Polcara na mailu jpolcar@kpv.zcu.cz , popř. rovnou zašlete přihlášku.