ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287)

Letní škola virtuální reality 2018

Třídenní kurz má za úkol atraktivní formou přiblížit studentům prostředí a prostředky virtuální reality. Student se krátce seznámí s teorií a mimo jiné se naučí pracovat v nástroji, pomocí kterého si vytvoří svůj virtuální svět. Technologie virtuální reality se stala jedním z klíčových nástrojů nejen v práci techniků, ale i např. v umělecké činnosti, v lékařských oborech, při tvorbě her, atd. Další velkou kapitolou VR jsou virtuální prohlídky. Je možné projít existující nebo neexistující, tedy uměle vytvořený svět, např. za účelem rychlého a efektivního poznávání a rozhodování.

Na katedře, kde bude výuka probíhat, je k dispozici laboratoř virtuální reality, kde si student bude moci sám „sáhnout na virtuální prostředí“ a zažije, co to znamená být vtažen a obklopen tímto světem. V rámci praktické části si student společně s lektorem vytvoří vlastní virtuální svět, který si bude moci každý sám v laboratoři VR „projít“

Kdy a kde?

Letošní termín je od 10.7.2018 do 12.7.2018. Začínat budeme každý den v 9:00 a skončíme v 15:00. Výuka bude probíhat v budově Fakulty strojní (Univerzitní 22, Plzeň 301 00) v laboratoři UL-311 a UL-309. První den se sejdeme ve vestibulu budovy.

Od koho a pro koho?

Jsme Petr Hořejší a Jiří Polcar, jsme nadšenci do technologií VR a herního programování a pracujeme na Katedře průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní jako učitelé a SW vývojáři. Letní škola je určena hlavně pro středoškolské studenty, ale hlásit se můžou i jiní nadšenci. Vše vás naučíme, nemějte strach, že budete potřebovat něco, co nebudete znát.

Kapacita je omezena počtem počítačů u nás v laboratoři (12). V případě překročení budou mít přednost ti zájmeci, kteří poslali přihlášku dříve.

Přihlášení

Vyplněnou přihlášku zašlete do 24.6.2018 zašlete e-mailem na tucnak@kpv.zcu.cz (mezi 11.6.-17.6. jsem na služební cestě). Přihlášku stahujte zde: zde.

Program

1. den - 10.7.2018

Trocha teorie

Seznámení s pojmem virtuální realita, možnosti ponoření do virtuálního světa, stereoskopická 3D projekce, ovládání a navigace ve virtuálním světě

Exkurze do laboratoře virtuální reality

Ukázky 3D projekce, film, interaktivní prohlídky

Praxe

Tvorba virtuálního světa pomocí Unity3D

2. den - 11.7.2018

Exkurze

Seznámení se s dalším hardwarem pro virtuální realitu: náhlavní displej Oculus Rift, poloprůhledné brýle, 3D scanner.

Praxe

Vkládání modelů z Google Sketchup, využití textur (obrázky obalující 3D objekty), tvorba osvětlení, tvorba interaktivních prvků jako např. dveře, pohyblivé části, tvorba terénu

3. den - 12.7.2018

Praxe

Tvorba vlastního virtuálního světa, popř. jednoduché 3D hry

Laboratoř virtuální reality

Projděte si s námi svůl vytvořený virtuální svět

Pro tato zařízení budeme vytvářet virtuální svět.

Tvořit budeme, jako v loni, v Unity3D. Minule jsme se bránili před žraloky.

Vyzkoušíme si i virtuální montáž.

V prvních ročnících jsme vytvářeli interiéry a exteriéry budov - ještě v Source SDK.